แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบสารสนเทศ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
   
  ข่าวน่าสนใจ  
 
คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559  
ประกาศโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตรงตามความระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการสอบซ้ำซ้อน
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
กำหนดวันจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปี 1 รหัส 59
บริษัทเคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
บริษัท ศรีลันตา จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
บริษัทเคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพีฮออล์ (มหาชน) จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program
สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวด คลิปวีดีโอ+สโลแกนเก๋ๆ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Program for Academic Exchange (PAX) ประจำปี 2559-2560 จาก National Hsing University ไต้หวัน
บริษัท วาลิโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิตเข้าฝึกงาน
ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Smart J-MAT) ขอเชิญนิสิตร่วมส่งแผนการตลาดโครงการประกวดการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25
บริษัท เอ็ม พลัส อาร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
สมาคมการบัญชีไทยขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเงินงบประมาณ  ,   สำหรับเงินรายได้ ที่นี่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 2 อัตรา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 4 อัตรา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเบื้องต้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ  
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา  

  ประกาศสอบราคา :เรื่อง สอบราคาจ้างบริการจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับบุคลากรและนิสิต รุ่น 6-7 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2559 เลขที่ 03/2559
  ประกาศสอบราคา :เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 04/2559
  ประกาศสอบราคา :เรื่อง สอบราคาแจ้งเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบห้องปฎิบัติการวิจัย ห้อง 10110 เลขที่ 02/2559
  ประกาศสอบราคา :เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 01/2559

  ภาพข่าวนิสิตคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัล จาก "อีซูซุ จากโครงการ อีซูซุ ....การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่" (ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า)
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
#

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. ทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
งานบริการการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2381 หรือ 0818556406  โทรสาร 0-3835-2381
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2825  โทรสาร 0-3835-2380
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>