แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบสารสนเทศ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
     รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจ
    
  ข่าวน่าสนใจ  
 
  >
แผนการเรียนคณะวิทยาการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา2558
 
คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตรงตามความระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการสอบซ้ำซ้อน
ประกาศคณะกรรมการบริหารทุน เปิดรับคัดเลือกนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต ปี 2
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ประจำปี 2557  
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz ) ชิงทุนการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวด "NKP.Youth Team Talent Contest 2015"
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน
ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2558 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบข้อเขียน ในโครงการ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29" วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบ
บริษัทแอคุชเน็ค ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน 1 อัตรา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวด "แนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ"
บริษัทแหลมทองสหการจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานนิสิตจบใหม่ปีการศึกษา 2558 หลายอัตรา
บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในสาขาดังต่อไปนี้
 

           
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเงินงบประมาณ  ,   สำหรับเงินรายได้ ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา    
ประกาศขอเลื่อนวัน เวลา สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการจัดการ    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑๒ อัตรา ๗ สาขาวิชา ดูรายละเอียดที่นี้    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านบัญชี ๒ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านการตลาด จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศจำนวน ๒ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา    
 

  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฎิบัติการภาษา จำนวน 1 ชุด เลขที่ 09/2558
  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาซื้อแฟลชไดรฟ์ พร้อมกล่งบรรจุ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 10/2558

  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
#

 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 , 0818556406  โทรสาร 0-3835-2380-1
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>