สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบข้อเขียน ในโครงการ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29" วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบ
บริษัทแอคุชเน็ค ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน 1 อัตรา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวด "แนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ"
บริษัทแหลมทองสหการจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานนิสิตจบใหม่ปีการศึกษา 2558 หลายอัตรา
บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในสาขาดังต่อไปนี้
บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะมาเปิดบูท เปิดรับสมัครพนักงาน ณ อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 24 เมษายน 2558
บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 2 อัตรา
ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2558
บริษัท สำนักงาน เเอ็ม ซี จำกัด เปิดรับพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี
ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการ EXPERTS - SUSTAIN
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้ารับทุน โครงการ Lotus+ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus Action 2 Project
บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ในนามของ เทสโก โลตัสขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประชุม เพื่อฟังการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศได้ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ "การประกวดเขียนแผนธุรกิจ Liesure and Learning @ Doi Tung"
บริษัท เอ.เอ..ซี. ออดิท เฟิร์ม จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประชาสัมพันธ์คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญโครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน (ASEAN MBA on Tourism Professinal)"
บริษัท CPALL ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "Leadership Development Program"
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner Camp
บริษัท SCG จำกัด เปิดรับนักศึกษาปี 3 ฝึกงาน ในโครงการ SCG Excellent Internship
โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก ซอย 6 เปิดรับนิสิตเข้าฝึกงานหลายอัตรา
กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป “EXPERTS SUSTAIN” ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus ในรอบนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในทุกระดับการศึกษา โดย สถาบันการศึกษาของยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
ประชาสัมพันธ์ทุนจากสหภาพยุโรป ERASMUS MUNDUS ในโครงการ The International Conference and Workshop on "Eramus Mundus & Beyond : EU-Asia Regional (West) Higher Education & Research Cooperration"
โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน
กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France
บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2558 ณ Pukyong National University (PKNU)สาธารณรัฐเกาหลี
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
บริษัท HONDA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ THAI HONDA EXCELLENT INTERNSHIP
-บริษัท 25 ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
APBS is a Tunisian Business School that is deliverring Bachelor and MBA programs that are accredited by the Tunisian Ministry of Higher Education and Scientfic Research
-บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาส่งผลงานประกวดและร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อรับฟังกติกา โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคาร 10
-บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดแผนการตลาด Isuzu Marketing Brains Challenge 2014
-ธนาคารออมสิน ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จาก ร้อย สู่ ล้าน " ปีที่ 2
-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วางแผนสื่อสารการตลาด (IMC Plan) โครงการ AIS -BrandAge Award ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ ปีที่ 8
ตารางการใช้อาคารพละ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวัตกรรม "True Innovation Awards 2014 : The New ERA secson 2"
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย AgreenSkills and AgreenSkill+Postdoctoral Research Fellowships
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก Nationai Chag Hsig University ไต้หวัน
บริษัท Kerry Logistics เปิดรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2557 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
The Association of Governing of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) in partnership with the Higher Education Leadership Academy (AKEPT)
Intercultural Discovery and Exchange in Asia Project (IDEA Project) .Wewould like to invite students from your university, and we hope you can assist us in promoting the IDEA project on your campus.
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอร่วมกับบริติช เคาน์ซิล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ขอเชิญร่วมประชุมระหว่างประเทศซีมีโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2558
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Up-to_date Databases for Librarian
มหาวิทยาลัยกาดยาห์มาดา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขอเชิญร่วมประชุม Jogva Internationsl Conference ในหัวข้อ "The role of Youth Leadership in Managing Global Issues"
สมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก จัดสัมมนา ครั้งที่ 14 (The 14th Asia Pacific Student Services Association International Conference)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการ Young CFO-Cororate Financial Officer 2014
ประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุุคลเป็นพนักงานมหาวิทลัยเงินรายได้
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) งาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ" (IP innovation and Technology Expo -IPTEx 2014)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์
บริษัท เคบิวต์ แอนดีไวด์ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกระยะสั้น ระยะที่ 2 (JENESYS 2.0) สาขาย่อย "การท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย"(Tourism for Thailand)
ขอเชิญชมนิทรรศการ งาน The ASEAN and Chinese Costume Culture
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอในงาประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Mekong Rrgion and ASEAN in Transition : People and Transborder Issue
Southern Taiwan University of Science anhd Technology (STUUST) .We would like to gladly inform you that STUST.
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาสรับสมัครให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงการวิจัย "ขีดดความสามารถในการแข่งขันของนักบัยชีไทย ในวาระที่จะมีการเปิดเสรีการค้าบริการทางบัญชีในภูมิภาคอาเซียน AEC"
ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 48 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
International Case Study Conference 30UUM " Sustainable Management Practices Through Research and Innovative Learning"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนดารวิจัย สกว. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคคลากรทางการศึกษา"
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z)
บริษัท เอทินิค จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนหลายอัตรา
บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคนิสิตฝึกงาน สาขาบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาโครงการอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 62
บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเสนอบุคลากรเข้าร่วมโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University ) เปิดรับสมัครทุน เพื่อรับสมัครทันรัฐบาลจีนประจำปี 2557
บริษัท MIQ Logistics (Thailand) Ltd. เป็นรับสัครพนักงานในสาย Logistics
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ ของนิสิตมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางงวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจปี 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการข้าวแหางชาติ ครั้งที่ 3
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ CCE STUDY TOUR PROGRAM 2014 ,CRAN AUSTRALIA
ขอชวนนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2014
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย
โรงแรมในเครือ พีชกรุ๊ป เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัทTPIPL เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง
บริษัท ตะวันออกสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน
บริษัท FLEXPLAS CO,LTD. เปิดรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช เชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสานสนเทคของมหาวิทยาลัย
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิดอบรมหลักสูตรต่าง ตามตารางการฝึกอบรมดังนี้ (ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Logistics Analyze
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) ขอเชิญนิสิต นักศีกษาในระดับปิญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการ ค่ายผู้นำพันธ์ใหม่ ใจอาสา ครั้งที่ 4 (Cargill Caliber Camp #4)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับคัดเลือกบุคลลเข้าปฎิบัติงานผู้ชำนาญการวิเคราะห์เครดิตบรรษัท ฝ่ายบรรษัทธรกิจ และตำแหน่งศูนย์ลูกค้าบรรษัท
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง ทางเลือกชาวนาไทย... ไรซ์เบอรี่โมเดล
คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง ดารา โหราศสตร์ของไทยตายแล้ว?
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง แรงบันดาลใจสู่การมีชีวิตที่ดี
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
Shizuoka University ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมงาน International Alumni Reception In Bangkok
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร นิสิต-นักศึกษา เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาการตลาด
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 3
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานบัญชีประจำต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย จำนวนหลายอัตรา (ด่วน)
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศน์ เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 52 เรื่อง "ลับ ลวง พราง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
คณะเทคนิคการสัตรแพทย์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งภาพความประทับใจของท่านกับสุนัขแสนรักเข้าประกวด ในหัวข้อ "มิตรภาพ"
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อินไซท์ เอ็ดเคชั่น เชิญร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Elite Universities Interview Program 2014
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตะแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากรและเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดโครงการฝึกกงานตามหลักนิเทศน์สหกิจ ประจำปี 2556 ในตำแหน่งพนักงานบัญชี
ประสัมสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-2558 จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรัดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขัน Mricrosoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2014)
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการ "TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง" ในหัวข้อ "การประกวดแผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษาโครงการหลวง"
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญ นิสิต และนักศึกษาร่วมโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ จังหวัดของฉันในปี 2020
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดสอบคัดเลือกพนักงานหลายอัตรา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ห้อง 10104 อาคาร 10 ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้น
คณะทำงานกลุ่มผุ้รับทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "พลังงานทดแทนช่วยลดภาวะโดลกร้อน"
โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิ สาขาศรีราชา ขอเชิญร่วมสัมมนา " สาขาน่าเรียนในประเทศญี่ปุ่นและทุนต่างๆที่น่าสนใจ" แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 10
โรบินสัน ศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เครนส์ แอน อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
บริษัท วาบีน่าฟาร์อีสท์ จำกัด ชวนนิสิตส่งประกวดไอเดียการตลาด "Sabina Pretty Tomorrow's Idea Award"
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ร่วมโครงการ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
บริษัท ลองวิว อินดัสทรีส์ จำกัด เปิดรับสมัครนักฝึกงาน จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการ Lotus Unlimited
มูลนิธิคนตาบอดไทย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าโครงการ 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สมาร์ทโกลบ เอ็ดดูเคชัน จัดกิจกรรมแนะแนวทางศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เชิญร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนา "PTT Group Sustainable Logistics Symposium"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
บริษัท สำนักสอบบัญชี บีวีอาร์ จำกัด รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและพนักงานบัญชี
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก"
บริษัท พี.เอ็ม.จี. ออดิท ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภายในโรงแรมหลายแผนก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญร่วมเข้าสัมมนาวิชาการเรื่อง "Tips for writing a good International paper"
นิตยสาร SportsSci ข่าวสาร บทควาวิชาการ กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขา International Bio-Business Studies ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ชาวไทยทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ ประเทศฝรั่งเศสในปี 2557 >
ขอเชิญร่วมโครงการประกวด AOT Marketing Plan Award ปี 2 ภายใต้ชื่อตอน "TAKE OFF YOUR PLAN ..LANDING YOUR SUCCESS สื่อสารสร้างความประทับใจในท่าอากาศยาน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่วงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่งก๊าซธรรมชาติไป
ยังโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและ บริาษัทไทยพาราไซลีน จำกัด
>
บริษัทปีติเสวี เปิดรับพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี
สถานีวิทยุทหารเรือ 5 พัทยา (สทร.5) ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมสนับสนุนบัตรชมการแสดง "บรรยายธรรมะอารมณ์ดี เดลิเวอรี่"
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาบัญชีบริหาร เข้าฝึกงาน และฝึกสหกิจศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "การป้องกันและจัดการไวรัสมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน"
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดปรับปรุงคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ปี 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี พัทยาไปถึงระยอง (โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ส่งมอบวารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้คณวิทยาการจัดการ จำนวน 2เล่ม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557
บริษัท ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิศติกส์ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกฝนประสบการ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสกว.: TRF IP Expo 2013"
ศูนย์ยุโยปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ITSEE 2013 - International Workshop เรื่อง "Innovation and Technology Transfer for Sustainable Development in Emerging Economies"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญบุคลากร วิทยาเขตทุกท่านร่วมงาน "วันนนทรีสีทอง ศรีราชา ประจำปี 2556 เพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้ปฏิบัติราชการมาจนครบวาระเกษียณอายุ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์จะสรรหาคณาจารย์ผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานกิจการนิสิต นักศึกษา
สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉลีงใต้ ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร งานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย และเรียนเชิญชมงานเป็นหมู่คณะ
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานในทุกสาขาวิชา
Centre for European Studies (CES) Chulalonhkorn University Invition to participate in the Research Seminer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสหกรรมเกษตร
สำนักคอมพิวเตอร์ มก เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนหน่วยงานภายใน และสนับสนุนบุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ
บริษัท คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด เปิดรับสมัคร นิสิตเข้าฝึกงาน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
ขอเเชิญอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555
บริษัท ไอซีพี อินเตอร์ เนชั่นแนล รับสมัครนักศึกษาทำแบบสำรวจข้อมูลเกษตรกร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381