ตารางรายการขอใช้รถใหม่

เลขที่คำขอ ประเภทรถ
เดินทาง
เวลา
วันที่กลับ
เวลา
รายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง ผู้จอง
4755
รถตู้  10ต.ค.60
11.00 
10ต.ค.60
18.00 
พานิสิตไปแข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกที่ มก บางเขน  ตึก10  คณะบริหารธุรกิจ มก. บางเขน ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
4703
ปิคอัพ  19ต.ค.60
6.20 
19ต.ค.60
19.00 
ประชุมกรรมการการศึกษา มก  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4660
รถตู้  3พ.ย.60
5.00 
3พ.ย.60
20.00 
พานิสิตร่วมกิจกรรมโครงการนักการตลาดขาลุย กับภารกิจปั้นน้ำเป็นเงิน..หมื่นล้าน (บ.อิชิตัน)   ตึก 10  อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมโรจนะ เฟส3 จ.อยุธยา ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
มีรายการจองรถใหม่
Your browser does not support the ActiveX Windows Media Player  
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-2380-2