นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จากทีม Optimistic Dystopian ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 24 Hours of innovation: Regional Competition (Eastern Region) ระดับภูมิภาคตะวันออก


ภาพกิจกรรม 24 Hours of innovation: Regional Competition (Eastern Region) ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

       คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุภาพร บุญมี นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ หนึ่งในสมาชิก ทีม Optimistic Dystopian ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ
24 Hours of innovation: Regional Competition (Eastern Region) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม 24 Hours of innovation: Regional Competition (Eastern Region) ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

       โดยการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาสามารถ แก้ไขโจทย์หรือปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และองค์กรต่างๆ ที่หน่วยงานเหล่านั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ และมีโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมนิสิตนักศึกษาที่แข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรก ทั่วภาคตะวันออก ของประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 20 ทีม

       ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Optimistic Dystopian จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และผ่านเข้ารอบไปยังการแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยมีรายชื่อสมาชิกทีม ดังนี้

  • 1. นางสาว สุภาพร บุญมี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • 2. นาย ชิษณุพงศ์ อุ่ยประพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • 3. นายนภสินธุ์ คามะปะโส คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • 4. นางสาวพิชามญชุ์ นาวินอุดมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 5. นายพีระศักดิ์ สังข์เครือ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • 6. นายศรัณย์ สง่าแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • 7. นางสาวศิริฤทัย ปรีชาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • 8. นายปฏิภาณ พัฒดำ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
       ในวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ทีม Optimistic Dystopian ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกไปแข่งขันนวัตกรรมระดับประเทศในโครงการ 24 Hours of Innovation Thailand 2018 ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ. นนทบุรี
       ทางคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับรางวัลตัวแทนภาคตะวันออก และขอชื่นชมนิสิตทุกท่านในการเปิดประสบการณ์แข่งขันให้กับตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

ภาพกิจกรรม 24 Hours of Innovation Thailand 2018 : National Competition ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย