นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน ได้รับรางวัล PTT Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่ จากโครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)


       คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทับทิม มิ่งชัย นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล PTT Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่ และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star จากโครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018) ปีที่ 16 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน และพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน